רשת גני חב"ד - דימונה

אישור שימוש בתמונות

אני מאשר/ת בזאת פרסום של תמונות/מדיה דיגיטלית בהם ילדי/תי מצולמ/ת.
תמונות/מדיה דיגיטלית אלו יכולים להיות מפורסמים בדף הפייסבוק של בית חב"ד, בעיתונים ובפרסומים נוספים מטעמם.
הפרסום לא יכלול פרטים אישיים כגון: כתובת מגורים/ מספר טלפון/ מידע נוסף.

חתימת ההורה:

האישור התקבל.

תודה רבה ויום טוב!