בשבח והודיה לה' יתברך

אנו מכניסים את בננו בבריתו של אברהם אבינו

ביום ראשון כ"ח בתשרי
ה'תשפ"ג, שנת הקהל
23.10.22
בשעה 16:45

באולם משכן שאול
רחבת שאול המלך, דימונה

נשמח לראותכם!
בנימין ומושקא גליס

על מנת להיערך כראוי נשמח לאישור הגעתכם