ב"ה, בין הזמנים תשפ"א

מספר המבצע:
055-9378190

בוחרים

'עוגנים' חסידיים ל'בין הזמנים'

לומדים

בכל יום את הלכות בית הבחירה מתוך החוברת

עונים

על השאלה היומית באתר/SMS

זוכים

בפרסים השווים של הקיץ וגאדג'טים ללא הגרלה

לומדים

השיעור היומי:
(מספר יחידת הלימוד מופיע בראש העמוד השמאלי בחוברת הלימוד)

יום ראשון ט"ז מנחם אב: יחידה מס' 27 – בנושא ההיכל

עונים

יום ראשון ט"ז מנחם אב

השאלה היומית:

מה רימזו עמודי ההיכל לפי הקבלה? ומה עשו בכדי למנוע מהמבקרים במקדש להישען על כותלי המקדש?

העוגנים החסידיים שביצעתי היום
כל ביצוע עוגן מזכה ב5 נקודות

מילוי העוגנים היומי מבוסס על אמון אישי, ויוכנס לרבי מלך המשיח שליט"א בסוף המבצע!

בוחרים

יש לבחור 3 עוגנים חסידיים אותם תבצע בכל יום.
אנא אשר את ביצוע העוגנים בטופס התשובה היומית

מילוי העוגנים היומי מבוצע על בסיס אמון אישי, ויוכנס לרבי מלך המשיח שליט"א בסוף המבצע

זוכים

סט סיפורי יחידויות עם הרבי

4 זוכים בטיסה בכדור פורח

2 זוכים בשייט קייאקים לכל המשפחה

* זכיה עד 4 כרטיסים למשפחה

ללא הגרלה!

גאדג'ט ללא הגרלה
לצוברים 260 נקודות ומעלה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

נבנה ע"י בונה עולם

הטופס נשלח בהצלחה

כל הכבוד!

ניפגש מחר שוב בע"ה