בית חב"ד
גני יוחנן

והשנה,
נצא למסע ברחבי הגלובוס, נבקר במדינות ברחבי העולם, ונפנים מסרים מיוחדים מכל מדינה

בין התאריכים ד' עד כא' באב תשפ"ב | 1-18/8/22
במועדון פיס גני יוחנן

אטרקציות

יצירות

כיף וחוויה

טיולים

ערכים יהודיים

תיק קייצי מתנה

לפרטים: 054-5472770

לקייטנת חב"ד גני יוחנן – תשפ"ב

פרטי הילד/ה

כתובת מגורים

פרטי יצירת קשר

הצהרת בריאות

הסכמת ההורים להשתתפות בנם/בתם בפעילות הקייטנה, וגבולות האחריות:

  1. אני מאשר ומסכים בזאת שבני/בתי ישתתף בכל הפעילויות בקייטנה, כולל טיולים ונסיעות, ביקור באתרים, רחצה בבריכה וכו'. לפי תכנית הקייטנה.
  2. אחריות הנהלת הקייטנה על הילד היא מרגע הגעתו לשטח הקייטנה ועד סוף יום הפעילות.
  3. שינוי במצב בריאותו של הילד או תלונה כל שהיא, תועבר בכתב להנהלת הקייטנה.
  4. להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים בתכנית בהתאם לנסיבות.
  5. ביום ראשון י' אב 7/8 (צום תשעה באב) לא תתקיים קייטנה.
  6. להנהלת הקייטנה שמורה הזכות להפסיק את פעילות הילד בקייטנה עקב בעיות משמעת וכדו'.
  7. במקרה של ביטול פחות משבוע ימים לפני תחילת הקייטנה, או הפסקת הגעת הילד לפעילות בקייטנה, או באי הגעת הילד לקייטנה כלל בעקבות בידוד וכדו' יוחזק התשלום בניכוי 100 ש"ח דמי ביטול + 50 ש"ח עבור כל יום מתחילת הקייטנה עד להודעת ההורים בכתב על ביטול + עלות טיול (אם היה) ועד מקסימום של 50% מסך התשלום.

נבנה ע"י בונה עולם