הקמת
מרכז קהילתי - בית חב"ד - בשכונת רמות

הקמת
מרכז קהילתי - בית חב"ד
בשכונת רמות

קחו חלק ושותפות בהקמת בית חב"ד בית של תורה, תפילה וצדקה.

זכות זו תעמוד לכם לעד להצלחה בגשמיות וברוחניות מתוך בריאות ושמחה

שמות התורמים יונצחו בקיר המייסדים

כך זה נראה

כך זה יראה בע"ה

הסכום שנאסף

93840

ש"ח

מתוך

500,000

ש"ח

שנדרשים להשלמת שלב א'
הקמת שלד המבנה

תרומה לבנין בית חב"ד בשכונת רמות

לתרומה בהעברה בנקאית:
בית חב"ד
בנק מרכנתיל
סניף 645
חשבון 48708

"כשמחליטים לתת צדקה ולעזור לרעהו בהרחבה, אף שלכאורה אינו לפי האמצעים שישנם במזומן, הנה באותה שעה מייצרים מלמעלה מקור וצינור חדשים להמציא כל העניינים הדרושים למלאות את ההחלטה הטובה"
(הרבי מליובאוויטש)

לפרטים נוספים:

נבנה ע"י בונה עולם