לשכת הרבנות האזורית
הרב יוסף חיים רוזנבלט
הרב האזורי

מכירת חמץ מקוונת

למבודדים

הסבר קצר

איסור החמץ בפסח כולל בתוכו גם שלא יימצא כלל חמץ בבעלותנו בפסח.

אולם אם החמץ שברשותנו נמכר לבעלות גוי, למשך ימי הפסח, אין בהחזקתו ברשותנו איסור, כדרשת חז"ל: "'ולא ייראה לך חמץ' – שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים". לפיכך, חמץ שאנו רוצים לשמור ולא לבערו בערב פסח (השנה בערב שבת), ניתן למוכרו לגוי למשך ימי הפסח.

בדורות האחרונים נהגו לעשות מכירה כללית, כאשר מייפים את כוחו של הרב למכור את החמץ לגוי, והרב מבצע את מכירת החמץ של כלל התושבים מול הגוי בערב פסח (השנה כבר בערב שבת). ומצווה לזכות בזה כל יהודי באשר הוא ולעורר שכנים ומכרים להצטרף גם הם לביצוע המכירה.

איך מבצעים את מכירת החמץ?

  1. את מוצרי החמץ שאין מבערים באש, וכך גם את כלי החמץ, יש לרכז בפינה צדדית בבית, בתוך מקום סגור ונעול שעליו יצויין בשלט קטן: 'חמץ'. ואת החמץ הזה יש למכור לגוי.
    חשוב לדעת, כי על פי ההלכה, חמץ שלא נמכר לגוי ועבר עליו הפסח – אסור בהנאה גם לאחר הפסח!
  2. ניגשים לאחד הרבנים שבאזור, וחותמים על טופס הרשאה, בו אנחנו ממנים את הרב לשליח לביצוע המכירה עבורנו מול הגוי. את ההרשאה הזו יש לערוך לכתחילה גם בשנה זו עד ליל בדיקת חמץ , שכן גם השנה מיד למחרת בבוקר בערב שבת (שלפני ערב פסח) עורך הרב את המכירה לגוי.
  3. מכירת החמץ איננה כרוכה בתשלום כלשהו, אלא במילוי התנאים האמורים ובהסכמה בלב שלם לביצוע המכירה. המכירה היא פעולה משפטית תקפה על-פי ההלכה.
  4. השנה הפצתי בישובים טופס מכירת חמץ ידני כפי שהיה נהוג כל השנים טרם התפרצות הקורונה ועדיף להשתמש בטפסים אלה לביצוע מכירת החמץ.
  5. יחד עם זאת לטובת אלו שעדיין חוששים או שהטופס הידני לא הגיע אליהם  בניתי גם השנה טופס מקוון וייחודי בו תוכלו למלא את כל הפרטים ולמנות אותי לשליח עבורכם למכירת החמץ.

בברכת פסח כשר ושמח וגאולה שלימה
ויקויים בנו הכתוב "כי אני ה' רופאיך"
הרב יוסף חיים רוזנבלט
הרב האזורי הגליל התחתון

להגדלה: לחץ על תמונת השטר

מילוי הפרטים ושליחתם מהווה חתימה על שטר זה

לשכת הרבנות האזורית
הרב יוסף חיים רוזנבלט
הרב האזורי

ארבל | אילניה | בית קשת | בית רימון | גבעת אבני | הודיות | הזורעים | כדורי | כפר זיתים | כפר חטים | כפר קיש | לביא | מסד | מצפה | מצפה נטופה | שדה אילן | שדמות דבורה | שרונה

נבנה ע"י בונה עולם