בית חב"ד
קרית טבעון

מכירת חמץ

כיון שבחג הפסח בנוסף לאיסור אכילת חמץ יש איסור החזקת חמץ ברשותנו.
נוהגים למכור את החמץ לגוי לחג הפסח.
תוכלו להשאיר כאן את הפרטים ולמנות אותי למכור את החמץ שלכם לפני פסח לגוי.
מה שנשאר לכם לעשות הוא להכניס את החמץ לפני פסח למקום סגור ולא להוציאו עד לאחר הפסח.

בברכת פסח כשר ושמח וגאולה שלימה
הרב פנחס אלטהויז
בית חב"ד קרית טבעון
054-977-0557

שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב פנחס אלטהויז, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם:
ובכל מקום שהוא
ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

נבנה ע"י בונה עולם

הפרטים התקבלו והרב יבצע עבורכם את מכירת החמץ

מעוניינים לתרום עבור קמחא דפסחא ופעילות בית חב"ד?

תרומה מאובטחת כאן