בית חב"ד
פולג – עיר ימים

מכירת חמץ

על פי ההלכה היהודית אסור להחזיק בבעלותנו חמץ במהלך שבעת ימי הפסח.
מנהג ישראל למכור את החמץ שברשותנו לגוי טרם כניסת החג.
יש להניח במקום שמור (ארון, חדר וכדומה) את החמץ שלא ייאכל או יישרף לפני החג, כולל כלי החמץ שברשותנו, ולסגור ולסמן את המקום.
יש למלא את הפרטים למטה והרב יבצע עבורכם את המכירה

את החמץ ניתן למכור רק עד הבוקר של ערב פסח (השנה, עד כניסת השבת).
לכן אתר זה יהיה פעיל רק עד יום שישי י"ג ניסן – 26/03/21 בשעה 17:30
בחמץ יהיה ניתן להשתמש שוב רק במוצאי שבת כ"א ניסן 03/04/21, בשעה 20:30

בברכת פסח כשר ושמח וגאולה שלימה
הרב שניאור ברוד
בית חב"ד פולג – עיר ימים
054-777-0567

שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב שניאור ברוד, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם:
ובכל מקום שהוא
ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

נבנה ע"י בונה עולם

הפרטים התקבלו והרב יבצע עבורכם את מכירת החמץ

תרומה מאובטחת לפעילות בית חב"ד