חוגגים חנוכה

עם חב"ד

בשכונת השחר

חידון החנוכה

שאלה אחרונה!