חוגגים חנוכה

עם חב"ד

בשכונת השחר

חידון החנוכה

כדי להתקדם במשחק, עליכם לבצע את המשימה ולהמתין להוראות