האתר בבניה

בית חב״ד מתחם ה-1000
הכתובת שלך לכל ענין יהודי

הרב שמחה ורעיה בירנהאק
chabadmitchamhaelef@gmail.com
052-770-3404