רישום לצהרון לשנה"ל תשפ"ד
גני חב"ד מזכרת בתיה

אנא קראו את תקנון הצהרון ואשרו את הסכמתם בעת מילוי הטופס.

לאחר מילוי הטופס, יש להמתין עד למעבר לדף תשלום דמי ההרשמה בסך 300 ש"ח.

הסכם עם הורים לילד בצהרון לשנת תשפ"ד

התחייבות צהרון גן חב"ד :

 1. צהרון גן חב"ד הינו מסגרת חינוכית איכותית הפועלת בין השעות: גני ילדים – 14:00-17:00. גננות מוכשרות | צוותות מצוינים | חום ואהבה | שמחה | תוכן יהודי | ארוחת צוהריים חמה בשרית | חוגי העשרה | כל זה לצד השקעה ונתניה ושליחות.
 2. הצהרון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים השני לפתיחת השנה.
 3. מדריכות הצהרון הינן עובדות בעלות רקע וניסיון בעבודה בגיל הרך. המדריכות מוכשרות ומשתלמות במהלך השנה בנושאים הרלוונטיים לעבודתן.
 4. צהרון גן חב"ד יבטח בביטוח אחריות כלפי צד ג', את אחריותו החוקית כלפי הילד/ה. בנוסף לכך הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תשפ"ד את כלל תלמידי מוסדות החינוך של הרשות אשר בפיקוח משרד החינוך.
 5. בימי חופשה של משרד החינוך, בחופשת החגים במהלך שנת הלימודים יפעל הצהרון על פי לוח החופשות שמופיע בנספח – לוח חופשות לשנה"ל תשפ"ד.
 6. במסגרת פעילות הצהרון תוגש לילדים ארוחת צוהריים תוך הקפדה ושמירה על אוכל טרי, בריא ומזין, בכשרות מהודרת ועל פי תפריט מגוון המותאם לגיל הילדים. (ראה נספח תפריט ילדים). בימי פעילות ארוכים, תוגש בצהרונים ארוחת בוקר.

 

התחייבות ההורה :

 1. יש לחתום על מסמך הצהרת בריאות (ראה נספח הצהרת בריאות) ילד/ה אשר לו/לה סייעת רפואית במסגרת הבוקר מחויב להיות עם סייעת רפואית במסגרת הצהרון.
 2. ההורה מבין, כי הפעילות תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים, קרי, במשך כ- 10 חודשי פעילות מהיום השני לפתיחת שנה"ל ועד סוף חודש יוני 2024, למעט אי פעילות מסיבות שאינן תלויות בצהרון. במידה ומשרד החינוך יבצע שינויים במועדי תחילת וסוף שנה, נעדכנכם.
 3. בכל מקרה של היעדרות הילד/ה מהצהרון ישולם מלוא שכר הלימוד בגין תקופת ההיעדרות.
 4. ההורים מתחייבים, כי לא ישלחו ילד/ה חולה לצהרון, כלומר ילד הסובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת.
 5. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר מהשעה 17:00 ומתחייבים לדייק.
 6. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכד').

 

תנאי תשלום:

 1. רישום לצהרון כרוך בדמי מקדמה בסך -300 ₪, שיקוזזו מן התשלום הראשון.

עלות השתתפות בצהרון המופעל על ידי מוסדות חינוך חב"ד מזכרת בתיה הינו בסך 9,850 ₪ שימסרו במעמד רישום התלמיד – 10 תשלומים שווים של 985 ₪, החל מחודש ספטמבר 2023 ועד לחודש יוני 2024.

 1. אי השתתפות בצהרון לתקופה ממושכת אינה פוטרת מתשלום עבורו.
 2. בשגרת הקורונה בכל מקרה של בידוד אישי לא יינתן החזר או זיכוי כספי. במקרה של בידוד כל המסגרת בעקבות הנחיית משרד הבריאות, יינתן החזר מלא מיום העסקים השישי לבידוד ואילך. במקרה של סגר לאומי יתבצע החזר מלא על התקופה.

 

תנאי ביטול :

 1. בקשת ביטול שתוגש עד ל- 10 בכל חודש (כולל), תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש.
 2. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 בכל חודש, תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול.
 3. מתאריך 11.04.24 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא ואנו מסכימים, כי אם תוגש בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל, ההורה יחויב בתשלום שכר הלימוד, בגין כל תקופת שנת הלימודים כאמור בהסכם זה.
קרא עוד
פרטי הילד/ה לרישום
פרטי ההורה (ממלא הטופס)