בית חב"ד ממשית, דימונה

טופס הרשמה לחוג המעשים הטובים

ימי שני בשעות 16:30-18:00
מיועד לילדי כיתות א'-ד'
מחיר: 650 ש"ח בלבד לשנה

החוג מתחיל לאחר החגים, פרטים יישלחו לנרשמים
לבירורים: 052-7707081

פרטי הילד/ה

כתובת

פרטי ההורים

אני מצהיר בזאת כי *