הצהרת בריאות - גן חב"ד דימונה

חתימת ההורה:

ההצהרה נשלחה בהצלחה.

תודה רבה ויום טוב!