הצהרת בריאות - צוות גני חב"ד דימונה

חתימת העובדת:

ההצהרה נשלחה בהצלחה.

תודה רבה ויום טוב!