הרשמתך לכניסה
ולהגרלה הגדולה
בהפנינג לג בעומר עם חב״ד
נקלטה

ניתן לצלם מסך
כרטיס ההגרלה הגיע אליכם גם למייל

שימו לב!
הכרטיס הינו אישי, כל ילד/ה או נער/ה הנכנס לאירוע – נדרש להציג כרטיס כניסה אישי

לרישום נוסף