הרשמתך להגרלה הגדולה
בתהלוכת ל"ג בעומר עם חב״ד
נקלטה

ניתן לצלם מסך
כרטיס ההגרלה הגיע אליכם גם למייל

שימו לב!
הכרטיס הינו אישי, לקבלת הפרס הזוכה חייב להיות נוכח באירוע בזמן ההגרלה.

לרישום נוסף