טופס מכירת חמץ

השירות ניתן על ידי בית חב"ד עיר/שכונה פלונית

הסבר קצר

מכיוון שאסור שיהיה ליהודי חמץ בפסח, הפתרון ההלכתי הוא למכור את כל החמץ שלנו לגוי.
לכן, נניח את כל החמץ, וגם את כלי החמץ, במקום סגור. ננעל ונסמן אותו. וכמובן לא נשתמש בו.
הרב יבצע עבורכם את המכירה לפי כל כללי ודקדוקי ההלכה, וגם את הרכישה חזרה לאחר הפסח.

את החמץ ניתן למכור רק עד הבוקר של ערב פסח. לכן אתר זה יהיה פעיל רק עד יום שלישי י"ג ניסן – 7/4/20 בשעה 23:00
בחמץ יהיה ניתן להשתמש שוב רק בסוף יום רביעי כ"א ניסן 15/4/20, בשעה 21:00

בברכת פסח כשר ושמח וגאולה שלימה
הרב פלוני אלמוני
בית חב"ד פלוני
052-770-7707

שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב פלוני אלמוני, שליח הרבי מליובאוויטש במקום פלוני, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.

ובכל מקום שהוא
ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

נבנה ע"י בונה עולם