ב"ה

ערבים זה בזה על אמת!

לכבוד ידידינו היקרים

יש לנו ברוך ה' קהילה של משפחות אנ"ש, לצד קהילה ספרדית. ביחד אנו מונים כמאה משפחות בעיר מזרחית תחתית בחיפה.

בנוסף ברוך ה יש לנו 185 תלמידים במוסדותינו, הכוללים:

ישיבה גדולה

40 בחורים וכתת בעלי תשובה

תלמוד תורה

חדש - נפתח השנה

גני ילדים

3 גנים עם 60 תלמידים

מעון יום

55 ילדים

חיידר מכינה

מכינה לכיתה א' 15 תלמידים

כולל

15 אברכים

מקווה נשים

מקווה גברים

כעת בבניה

הגירעון החודשי שלנו עומד על כ38 אלפים דולר מדי חודש. כאשר בגירעון מצטבר שנתי המדובר הוא על כ-452.000 דולר בשנה.
עד עתה הצלחנו ב"ה לאסוף את רוב הכסף בארץ הקודש. בשנה האחרונה בשל הנגיף איננו מצליחים בכך.

נוסף לזה, לאחרונה לאור הנגיף רבים מבני הקהילה והעיר פוטרו מעבודתם, ולמרבה הצער גם הם באים לבקש אוכל למשפחותיהם, ובפרט שרבים מהם ברוך ה' ברוכות בילדים. הצורך מתעצם ומתגבר מאוד לקראת שבת וחג.
ב"ה גם לזה אנו נרתמים וזה נעשה נדבך חשוב במערך הפעילות בחינוך וחסד של המוסדות.

אודה לעזרתכם בעיין יפה ונפש חפצה
בכבוד רב
הרב מנחם מענדל ווילשאנסקי
רב קהילת נווה גאולה וראש ישיבת חב"ד חיפה

נבנה ע"י בונה עולם