בית חב"ד
רמת אביב ג'

מכירת מצוות

יום כיפור תשפ"ד

בבית חב"ד רמת אביב ג'

חברים יקרים,
לקראת תפילות הימים הנוראים אנו שמחים לכבד את כל התושבים בכיבוד של מצווה וקדושה במהלך התפילות.
על מנת לתת לכולם את האפשרות לקנות מצוה מבעוד מועד, הקמנו טופס זה לביצוע רכישה דיגיטלי.

איך זה עובד?
כל אחד כותב את הסכום שבו הוא החליט להשקיע במצווה, הזוכה הוא שכתב את הסכום הגבוה. באם יש חבר שכתב את אותו סכום בית חב״ד יעדכן את שניהם ויקבלו החלטה.

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

המכירה תסתיים בעוד

ימים
שעות
דקות
שניות
המכירה הסתיימה.

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

6

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

250

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

כתיבה וחתימה טובה