בית חב"ד
סביון

מכירת מצוות

ראש השנה תשפ"ד

בבית חב"ד סביון

חברים יקרים,
לקראת תפילות הימים הנוראים אנו שמחים לכבד את כל התושבים בכיבוד של מצווה וקדושה במהלך התפילות.
על מנת לאפשר לרכוש מצווה ספציפית הקמנו טופס זה לביצוע רכישה דיגיטלי על מנת למנוע מכירה בשעת התפילה, מתאים יותר לרוח התפילות.

איך זה עובד?
כל אחד כותב את הסכום שבו הוא החליט להשקיע במצווה, הזוכה הוא שכתב את הסכום הגבוהה. באם יש חבר שכתב את אותו סכום בית חב״ד יעדכן את שניהם ויקבלו החלטה.

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

המכירה תסתיים בעוד

שעות
דקות
שניות
המכירה הסתיימה.

יש להציע סכום גבוה מ

10100

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

2500

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1500

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

5600

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

500

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

6000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

יש להציע סכום גבוה מ

1000

(הסכום הגבוה ביותר שהוצע עד כה עבור מצווה זו)

כתיבה וחתימה טובה