ב"ה

נס פורים - בזכות הילדים!

נכנסתם להגרלה/ות
המשך פורים שמח!

"נס פורים התרחש בזכות תפילת הילדים בשושן.

גם היום – בזכות לימוד התורה של ילדי ישראל וקיום מצוות החג המדגישות את היותנו עם אחד ומאוחד – נזכה לביטול הגזירות ונגיע בקרוב לישועה וגאולה שלימה על ידי משיח צדקנו.

וליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"

(ממכתב הרבי מליובאוויטש)