טופס רישום לגני חב"ד דימונה לשנה"ל תשפ"ב

1
פרטים אישיים
2
פרטים נוספים
3
חתימה ואישור

פרטי הילד לרישום

פרטי ההורה (ממלא הטופס)

מבקש בזה לרשום את ילדי/תי לשנה"ל תשפ"ב לגני הילדים של חב"ד דימונה, בגן:

חתימה: