טופס רישום לגני חב"ד דימונה לשנה"ל תשפ"ג

1
פרטים אישיים
2
פרטים נוספים
3
חתימה ואישור

פרטי הילד לרישום

פרטי ההורים

מבקש בזה לרשום את ילדי/תי לשנה"ל תשפ"ג לגני הילדים של חב"ד דימונה, בגן:

כתובת

פרטים נוספים

הסכמות

אני מצהיר בזאת כי *

חתימה: