טופס רישום לבית הספר חב"ד פסגת זאב לשנה"ל תשפ"ג

1
פרטים אישיים
2
פרטים נוספים
3
חתימה ואישור

פרטי הילד/ה לרישום

פרטי ההורים

מבקש בזה לרשום את ילדי/תי לשנה"ל תשפ"ג לבית ספר חב"ד פסגת זאב, בכיתה:

כתובת

פרטים נוספים

הסכמות

אני מצהיר בזאת כי *

חתימה: